Sådan forebygger du elektriske problemer i hjemmet eller på arbejdet

Sådan forebygger du elektriske problemer i hjemmet eller på arbejdet

Elektriske problemer kan være forårsaget af en elektrisk ledning, der ikke er korrekt jordet, en beskadiget ledning, en ødelagt kontakt eller stikkontakt eller et overbelastet kredsløb.

Nogle mennesker er i stand til at løse deres egne elektriske problemer derhjemme. Men hvis du ikke er sikker på, hvad du skal gøre, er det bedst at tilkalde en professionel elektriker.

Hvad du behøver at vide om elektriske forsikringer

Forsikringsbranchen er under forandring, og verden af elinstallationsforsikringer er ingen undtagelse.

Behovet for elinstallationsforsikringer er vokset de seneste år med stigningen i antallet af boliger, der bygges og renoveres. Faktisk har en nylig rapport fra Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) forudsagt en vækst i denne type forsikring i løbet af de næste fem år.

RICS-rapporten fandt, at der havde været en stigning i efterspørgslen efter denne type dækning, hvor den nu tegner sig for 11 % af alle byggerelaterede krav.

Vigtigheden af et internationalt elsikkerhedscertifikat

Et af de vigtigste aspekter ved elektrisk installation er installationens sikkerhed.

Elektriske installationer er en af de farligste ting, en person kan gøre, fordi de er så lette at tage fejl af. Forkert spænding eller mangel på jording kan føre til alvorlige kvæstelser og endda dødsfald.

Derfor er det så vigtigt for en elektriker at have et internationalt elektrisk sikkerhedscertifikat, før du installerer nye ledninger eller udstyr i dit hjem eller kontor.

De mest almindelige typer af elektriske brande og hvordan man forebygger dem

Elektriske brande er den næsthyppigste brandtype.

Der er tre hovedtyper af elektriske brande:

– Overbelastede kredsløb

Få mere information om elinstallationsrapport og tilstandsrapport her.

– Elektriske fejl

– Buedannelse

Det første skridt til at forhindre elektriske brande er at sikre, at dit hjem har alle de nødvendige sikkerhedsfunktioner og enheder.

Det næste skridt er at sikre, at du får lavet en inspektion hvert år. Dette vil hjælpe med at identificere eventuelle problemområder og løse dem, før de bliver til en fare.

Hvad er forskellen mellem aluminium og kobbertråd?

Forskellen mellem aluminium og kobbertråd er spændingen. Aluminiumtråd kan bære op til 600 volt, mens kobbertråd kun understøtter op til 600 ampere.

Hvad er de fem mest almindelige elektriske ledningsfejl, som husejere begår?

Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle ledningsfejl er alvorlige, og nogle kan nemt rettes. Det er dog stadig bedre at undgå disse fejl helt.

1) Mangel på jordledning: Dette er en alvorlig fejl, fordi det kan føre til elektrisk stød eller brand. En jordledning giver en vej for elektricitet til at undslippe i tilfælde af en overbelastning eller kortslutning.

2) Forkert jordede stikkontakter: Udtag med den forkerte type jordforbindelse eller mangel på sådan er farlige, fordi de kan forårsage stød og brand. Jording skal altid udføres korrekt af sikkerhedsmæssige årsager.

3) For mange ledninger i en stikdåse: Det er vigtigt, at du kun har én ledning pr. stikdåse og ikke mere end det af sikkerhedsmæssige årsager. Du bør også sikre dig, at ledningerne er lange nok til ikke at skabe spændinger på forbindelsespunkterne i hver ende af ledningsløbet, hvilket kan medføre brandfare, hvis de bryder løs fra deres forbindelser i hver ende af løbet.